Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
135_7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54
Meno
VAVRINČÍKOVÁ Katarína, Mgr.
Registračné číslo
R-0122
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-753 920
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2004
vydal No: 1303 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2004
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-27 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
Územná špecializácia
ACR Región:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
Časové možnosti
neobmedzené,