Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Varga 2022 180x240
Meno
VARGA Nikolas
Registračné číslo
R-0518
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Tvrdošovce
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-940-530 790
Civilné povolanie
pracovník s mládežou
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 14/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2019
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal No: TG-000106 - MKEH Budapešť
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
tourist guide HUNGARY / sprievodca CR Maďarsko
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
PO CELOM SVETE
Časové možnosti