Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
301_34ed066df378efacc9b924ec161e7639
Meno
VAŘEKOVÁ Viola, Ing.
Registračné číslo
R-0256
Jazykové znalosti
česky
rusky
bulharsky
Bydlisko
Obec
Bratislava and/a Košice
Okres
Bratislava a Košice
Kontakt
Mobil
+421-910-236 199
Civilné povolanie
tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal GZ BMWA No: 37.400/0857-IV/6a/2019
v roku 2019
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1987
vydal No: 17/2008/312 EuVA Bratislava
v roku 2008
MAĎARSKO -ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2019
vydal MKEH Budapest No: TG-000088
v roku 2019
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1984
vydal No: 26/2008 BKIS
v roku 2008
BULHARSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2020
vydal No : Т-РД-16-252 (3.8.2020) MT BG
v roku 2020
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-25 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 35
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 35
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina BULHARSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina IZRAEL
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina TURECKO
Prax (roky) - 2
židovské pamiatky
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
VIENNA licenced city guide / licencovaný sprievodca Viedne
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 13
kresťanské pamiatky
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
VYSOKÉ TATRY
región SPIŠ
SLOVENSKO (celé)
mesto BARDEJOV a okolie
mesto KOŠICE a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
VYSOKÉ TATRY
región SPIŠ
SLOVENSKO (celé)
mesto BARDEJOV a okolie
mesto KOŠICE a okolie
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
MAĎARSKO
BULHARSKO
IZRAEL
TURECKO
Časové možnosti
neobmedzené,