Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
171_a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada
Meno
VANEKOVÁ Veronika, Ing.
Registračné číslo
R-0132
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
-421-2-62410319
Mobil
+421-903-672714
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 743 ACADEMIA ISTRPOLITANA
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2004
vydal No: 2003/2002/1BKIS
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
Časové možnosti