Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
351_efe937780e95574250dabe07151bdc23
Meno
TURZOVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R-0319
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-6428 3410
Mobil
+421-908-169 926
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1989
vydal No:145/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 31
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 31
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 31
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 22
technický sprievodca
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 22
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,