Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
93_98dce83da57b0395e163467c9dae521b
Meno
TURLÍKOVÁ Jana, Ing.
Registračné číslo
R - 0024
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-410675
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1993
vydal No:40/0/93/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
certifikát - sprievodca BRATISLAVSKÝ HRAD
od roku 2018
vydal Slovenské národné múzeum - Hist. múzeum
v roku 2018
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1993
vydal No: 1309 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1993
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-23 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 27
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 27
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,