Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Veronika Trungelová.180x240 jpg
Meno
TRUNGELOVÁ Veronika, PaedDr..
Registračné číslo
R-0187
Jazykové znalosti
česky
anglicky
Bydlisko
Obec
Maňa
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Telefón
+421-35-6595269
Mobil
+421-908-456785
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 1167 MISTRÁL HS sro. Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
FRANCÚZSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
Časové možnosti
neobmedzené,