Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Tomková Anna. 180x240jpg
Meno
TOMKOVÁ Anna, Bc.
Registračné číslo
R-0276
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Raslavice
Okres
Bardejov
Kontakt
Mobil
+421-905-184 889
Facebook
facebook.com/anna.tomkova77
Civilné povolanie
kúpeľná administratíva + sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No: #78/39/2012 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Bratislava
v roku 2012
Riadenie kultúrneho a prírodného dedičstva
od roku 2021
vydal No: MSAP/ZDKP/1955/2021 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
v roku 2021
Kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia (SK-PL)
od roku 2021
vydal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
mesto BARDEJOV a okolie
DCR Región:
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
mesto BARDEJOV a okolie
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne, dohodou,