Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Tomaštíková
Meno
TOMAŠTÍKOVÁ Ľubica
Registračné číslo
R-0386
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-904-107 969
Civilné povolanie
grafik
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2014
vydal No: 11/2014 BKIS Bratislava
v roku 2014
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-22 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 9
židovské pamiatky
Krajina IZRAEL
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
IZRAEL
Časové možnosti
neobmedzené,