Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2358_d20be76a86c0d71c75035fced631f874
Meno
TINKOVÁ Dagmar, Ing.
Registračné číslo
R-0521
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Borinka
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421-950-892 124
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 2019/11 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2019
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti