Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1991_96055f5b06bf9381ac43879351642cf5
Meno
ŤAŽKÝ Rastislav, Ing.
Registračné číslo
R-0473
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Zbyňov
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-903-184 749
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No:34/2017 PRO SCHOLARIS Súkromná stredná odborná škola Žilina
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti