Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
275_63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7
Meno
SZENTIRMAIOVÁ Marta, PhDr.
Registračné číslo
R-237
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Mobil
+421-905-373 049
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK Košice
v roku 2009
city guide KOŠICE / sprievodca po meste KOŠICE
od roku 1995
vydal IOaCR stredisko Košice
v roku 1995
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 22/27/02/91/05 EVA Bratislava
v roku 2005
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-53 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 38
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina CYPRUS
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO (Katalánsko)
Prax (roky) .
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto KOŠICE
región GEMER
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto KOŠICE
región GEMER
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
MAĎARSKO
TALIANSKO
GRÉCKO
CHORVÁTSKO
CYPRUS
ŠPANIELSKO (Katalánsko)
Časové možnosti
neobmedzené,