Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2375_123b7f02433572a0a560e620311a469c
Meno
ŠULKOVÁ Marcela, Dott
Registračné číslo
R-0537
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Milano
Okres
Taliansko (Miláno)
Kontakt
Mobil
+39-334-307 80 72
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu a prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: J/001/2014 DespaD sro. Nitra
v roku 2014
local representative / delegát cestovnej kancelári
od roku 2014
vydal No: J/001/2014 Ing. Darko Ďurica-BRATIA,
v roku 2014
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina SEVERNÉ TALIANSKO (Lombardia, Ligúria, Benátsko)
Prax (roky) - 6
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti