Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
163_0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f
Meno
ŠTEIS Jozef, Ing.
Registračné číslo
R-0135
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-886 175
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 554/92-720 Ministerstvo hospodárstva SR
v roku 1992
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2001
vydal No: 676 Magistrát Bratislava
v roku 2001
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina USA
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 23
honorary rep of the Slovak Tourist Board / honorárny predstaviteľ SACR
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 10
product development manager GINART travel agency Mexico
Krajina MEXIKO
Prax (roky) - 3
co-author / spoluautor of www.cometoslovakia.com
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
USA
PO CELOM SVETE
MEXIKO
Časové možnosti