Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2021 Šteis 180x240
Meno
ŠTEIS Jozef, Ing.
Registračné číslo
R-0135
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-902-886 175
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 554/92-720 Ministerstvo hospodárstva SR
v roku 1992
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2001
vydal No: 676 Magistrát Bratislava
v roku 2001
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-55 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina PO CELOM SVETE
Prax (roky) - 23
product development manager GINART travel agency Mexico
Krajina MEXIKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
USA
PO CELOM SVETE
MEXIKO
Časové možnosti
flexibilné,