Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
451_941e1aaaba585b952b62c14a3a175a61
Meno
ŠTEFEK Ondrej, Bc.
Registračné číslo
R-0374
Jazykové znalosti
slovensky
Bydlisko
Obec
Láb
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421-911-773 322
Skype
ondrej.stefek
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:#138/55/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu Bratislava
v roku 2013
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región ZÁHORIE
región POHRONIE
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,