Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
498_05f971b5ec196b8c65b75d2ef8267331
Meno
ŠTEFÁNIKOVÁ Oľga, PaedDr., PhD.
Registračné číslo
R-0428
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Mobil
+421-944-435 770
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal No: 60/2002 INŠTITÚT VZDELÁVANIA, Košice
v roku 2002
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 18
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 18
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,