Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
249_077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330
Meno
SOTELOVÁ Tatiana, Mgr.
Registračné číslo
R-0219
Jazykové znalosti
španielsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-908-268166
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal No:06-115/2015 Slovenský červený kríž BA
v roku 2015
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 37/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-20 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,