Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
248_621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793
Meno
SOTELO Carlos, Mgr.
Registračné číslo
R-0218
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-911-756057
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2005
vydal No: 26/2005 BKIS Bratislava
v roku 2005
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-19 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina PERU
Prax (roky) - 10
own van vehicle (up to 8 person) / vlastný mikrobus (8 osôb)
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
neobmedzené,