Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Solanová 180x240
Meno
SOLANOVÁ Ľubica, PhDr.
Registračné číslo
R-0558
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-740 179
Skype
lubasolanova
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2020
vydal No: 13/2020 BKIS Bratislava
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,