Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
142_a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22
Meno
ŠMÁTRALA Marcel
Registračné číslo
R-0150
Jazykové znalosti
španielsky
nemecky
švédsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-671 915
Civilné povolanie
študent
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 1163 MISTRÁL
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina ŠKANDINÁVIA
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina POBALTIE
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región SPIŠ
PCR Krajina:
RAKÚSKO
NEMECKO
MAĎARSKO
ŠPANIELSKO
CHORVÁTSKO
FRANCÚZSKO
ŠKANDINÁVIA
POBALTIE
Časové možnosti
príležitostne,