Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
358_aa942ab2bfa6ebda4840e7360ce6e7ef
Meno
ŠKOVIEROVÁ Angela, Mgr., PhD.
Registračné číslo
R-0296
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Ivanka pri Dunaji
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-907-643 866
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 135064 OF Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina BULHARSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina POBALTIE
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO - Côte d Azur
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO (národné parky, pobrežie)
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina RUSKO (Moskva, Petrohrad)
Prax (roky) .
Územná špecializácia
PCR Krajina:
RAKÚSKO
MAĎARSKO
GRÉCKO
CHORVÁTSKO
BULHARSKO
RUSKO
POBALTIE
TALIANSKO (Neapol, Ischia, Elba)
FRANCÚZSKO - Francúzska riviéra (Azúrové pobrežie)
Časové možnosti
neobmedzené,