Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
396_f8c1f23d6a8d8d7904fc0ea8e066b3bb
Meno
ŠIMKOVÁ Jana, PaedDr.
Registračné číslo
R-0328
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Prešov
Okres
Prešov
Kontakt
Mobil
+421-908-191 439
Skype
janasimk
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2009
vydal No: 15/2009 EZOTOUR Prešov
v roku 2009
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-21 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,