Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
395_1543843a4723ed2ab08e18053ae6dc5b
Meno
ŠEBESTOVÁ Jana, Ing.
Registračné číslo
R-0336
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-911-110 411
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No:# 99/17/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2013
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
PCR Krajina:
TALIANSKO
Časové možnosti