Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
84_68d30a9594728bc39aa24be94b319d21
Meno
SCHMIDT Róbert, Ing.
Registračné číslo
R-0061
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
poľsky
Bydlisko
Obec
Krakov
Okres
Poland / Poľsko
Kontakt
Telefón
+48-605-271655
Mobil
+421-905-413999
Fax
+48-12-4290139
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal No: 112/2002INŠTITÚT VZDELÁVANIA Košice
v roku 2002
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-71 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 17
sprievodca po meste KRAKOV
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
PCR Krajina:
POĽSKO
Časové možnosti
neobmedzené,