Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
508_389bc7bb1e1c2a5e7e147703232a88f6
Meno
SANDANUSOVÁ Anna, PaedDr., Ph.D.
Registračné číslo
R-0436
Jazykové znalosti
česky
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Nitra
Okres
Nitra
Kontakt
Mobil
+421-904-610 678
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: J/017/2015 DespaD,s.r.o., Nitra
v roku 2015
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-51 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
príležitostne,