Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
441_15d4e891d784977cacbfcbb00c48f133
Meno
SALANCI Lýdia, Ing.
Registračné číslo
R-0368
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-619 993
Skype
Lydia Botkova
Civilné povolanie
vedúci kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: #140/01/2014 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2014
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-70 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 5
delegát cestovnej kancelárie
Krajina SAN MARÍNO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
RAKÚSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,