Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
80_f033ab37c30201f73f142449d037028d
Meno
RYMŠINOVÁ Eva, PaedDr.
Registračné číslo
R-0015
Jazykové znalosti
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-125615
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2001
vydal No: IZOV Bratislava
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2000
vydal No: 1123 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2000
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-50 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO
Časové možnosti
neobmedzené,