Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Ružinská nové foto 180x240
Meno
RUŽINSKÁ Danka, Ing.
Registračné číslo
R-0557
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-949-575 226
Civilné povolanie
univerzitný pedagóg
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1994
vydal No: 142/A/94/2006 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ŠPANIELSKO
PORTUGALSKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti