Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Rákoczyová 2021 180x240
Meno
RÁKOCZYOVÁ Jarmila, Mgr.
Registračné číslo
R-0367
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Pernek
Okres
Malacky
Kontakt
Mobil
+421-904-454 850
Civilné povolanie
prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal #148/09/2014 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2014
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-17 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
región ZÁHORIE
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Časové možnosti
neobmedzené,