Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Martina Račeková 2020 180x240
Meno
RAČEKOVÁ Martina
Registračné číslo
R-0429
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Poprad
Okres
Poprad
Kontakt
Mobil
+421-918-490-802
Skype
martina.racekova
Civilné povolanie
úradník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 7/2015 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2015
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-69 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina SLOVINSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO (Benátky, Toskánsko)
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina ÍRSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina JUŽNÉ ANGLICKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO ( Severné Taliansko)
Prax (roky) - 6
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina POĽSKO (Krakov, Osvienčim, Wieliczka, Bochnia)
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
PCR Krajina:
POĽSKO
SLOVINSKO
TALIANSKO
ÍRSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA (Južné Anglicko)
Časové možnosti
neobmedzené,