Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2007_a00e5eb0973d24649a4a920fc53d9564
Meno
PSOTKOVÁ Gabriela, Mgr., MBA
Registračné číslo
R-0482
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-918-486 612
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No:EUBA 2018/6 Ekonomická niverzita v Bratislave
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, príležitostne,