Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Priebojová 2021 180x240
Meno
PRIEBOJOVÁ Jana, Ing., Ph.D.
Registračné číslo
R-0552
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Prievidza
Okres
Prievidza
Kontakt
Telefón
+420-773-620 361
Mobil
+421-910-965 451
Civilné povolanie
obchodný zástupca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: J/007/2020 AV-Trans Trenčín
v roku 2020
certifikát - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCIÍ (41 hodín)
od roku 2020
vydal Český červený kříž, Praha 1
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
región LIPTOV
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
región LIPTOV
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
ŠPANIELSKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti