Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Priebojová
Meno
PRIEBOJOVÁ Jana, Ing., Ph.D.
Registračné číslo
R-0552
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Brno
Okres
Brno - Česká republika
Kontakt
Telefón
+420-773-620 361
Mobil
+421-910-965 451
Skype
Jana Priebojová (jajkapd)
Facebook
https://www.facebook.com/jana.priebojova
Linkedin
www.linkedin.com/in/ing-jana-priebojová-ph-d-87560583
Instagram
janapriebojova
Civilné povolanie
obchodný zástupca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: J/007/2020 AV-Trans Trenčín
v roku 2020
certifikát - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCIÍ (41 hodín)
od roku 2020
vydal Český červený kříž, Praha 1
v roku 2020
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-68 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
región LIPTOV
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
región LIPTOV
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
ŠPANIELSKO
GRÉCKO
FRANCÚZSKO
Časové možnosti