Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2345_81b073de9370ea873f548e31b8adc081
Meno
PRIADKOVÁ Tatiana, Ing.
Registračné číslo
R-0507
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Piešťany
Okres
Piešťany
Kontakt
Telefón
+421-33-7627584
Mobil
+421-903-383338
Skype
tanapr
Civilné povolanie
prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 12
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
kúpele PIEŠŤANY a okolie
kraj TRNAVA
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
DCR Región:
kúpele PIEŠŤANY a okolie
kraj TRNAVA
kraj NITRA
kraj TRENČÍN
PCR Krajina:
RAKÚSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,