Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2347_b23975176653284f1f7356ba5539cfcb
Meno
POVAŽANOVÁ Miriam
Registračné číslo
R-0511
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Ružomberok
Okres
Ružomberok
Kontakt
Telefón
+421-917-113 320
Civilné povolanie
ekonóm
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 09/2018 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina UKRAJINA
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
región LIPTOV (Ružomberok a Vlkolínec)
DCR Región:
región LIPTOV (Ružomberok a Vlkolínec)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
UKRAJINA
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,