Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
300_94f6d7e04a4d452035300f18b984988c
Meno
PORUBANOVÁ Zuzana
Registračné číslo
R-0255
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Trenčianske Stankovce
Okres
Trenčín
Kontakt
Mobil
+421-905-962 041
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2009
vydal No: 279/2009 VAJAK Trenčín
v roku 2009
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO
Časové možnosti
neobmedzené,