Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
242_e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5
Meno
POPOVIČ Andrej, Mgr.
Registračné číslo
R-0211
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-904- 467 942
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2006
vydal No:2006/15 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
pozorovanie vtáctva
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
enviromentálna výchova
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
pozorovanie bociánov v Marcheggu (Rakúsko)
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti