Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
269_06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75
Meno
POLAKOVIČOVÁ Silvia
Registračné číslo
R-0231
Jazykové znalosti
grécky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-918-131 777
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal No:133/A02/2006 EuVA Bratislava
v roku 2006
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2007
vydal No: 04/2007 BKIS Bratislava
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
PCR Krajina:
GRÉCKO
Časové možnosti