Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
73_d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5
Meno
POLÁKOVÁ Zuzana, Ing.
Registračné číslo
R - 0047
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-53417131
Mobil
+421-949-186 917
Skype
zuzana.polak
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1993
vydal No: 15/05/03/93/05 IZOV
v roku 1993
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) .
delegát cestovnej kancelárie
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
FRANCÚZSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
Časové možnosti
počas víkendov,