Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
419_7eacb532570ff6858afd2723755ff790
Meno
POLÁK Peter
Registračné číslo
R-0353
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Štúrovo
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-905-204231
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
licenced for/povolenie BUDAPEST/ESZTERGOM/VISEGRAD
od roku 2013
vydal Magyar Kereskedelmi Engedéyezési Hivatal
v roku 2013
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2012
vydal No: 2199/2012/NZ Akadémia vzdelávania Bratislava
v roku 2012
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
tourist guide HUNGARY / sprievodca CR Maďarsko
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
plavby OSTRIHOM-VISEGRÁD-BUDAPEŠŤ
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
zájazdy ESZTERGOM-VISEGRAD-BUDAPEST
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
JUŽNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti
príležitostne,