Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Poláčková
Meno
POLÁČKOVÁ Anna
Registračné číslo
R-0446
Jazykové znalosti
česky
nemecky
Bydlisko
Obec
Trnava
Okres
Trnava
Kontakt
Mobil
+421-905-213 787
Civilné povolanie
účtovník
Osvedčenie o kvalifikácii
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2018
vydal 37.400/0001-I/5a/2018 BMWF Wien
v roku 2018
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 15/2015/TT VAJAK Trenčín
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 2
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,