Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
415_42e7aaa88b48137a16a1acd04ed91125
Meno
PODHORSKÁ FEČKOVÁ Jana, Ing.
Registračné číslo
R-0351
Jazykové znalosti
česky
nemecky
anglicky
holandsky
Bydlisko
Obec
Senec
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-911-020 561
Skype
jankanl2
Civilné povolanie
manažér zájazdu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2013
vydal ÚS Slovenský Červený kríž Bratislava-mes
v roku 2013
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No: # 131/49/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2013
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 11
technický sprievodca
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 11
technický sprievodca
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 11
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - ČESKÁ REPUBLIKA
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 11
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
BENELUX
Časové možnosti
neobmedzené,