Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
pleskova
Meno
PLEŠKOVÁ Mária, Mgr.
Registračné číslo
R-0548
Jazykové znalosti
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Trenčín
Okres
Trenčín
Kontakt
Mobil
+421-907-409 425
Skype
Maria.PRODAJOVÁPLEŠKOVÁ
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 1/2020 VAJAK Trenčín
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,