Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
455_821fa74b50ba3f7cba1e6c53e8fa6845
Meno
PÍRI Štefan
Registračné číslo
R-0388
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Hokovce
Okres
Levice
Kontakt
Telefón
+421-36-749 14 33
Mobil
+421-905-611 162
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No:#178/39/2014 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2014
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,