Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
102_ec8956637a99787bd197eacd77acce5e
Meno
PETRÁŠOVÁ Andrea
Registračné číslo
R - 0111
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Poproč
Okres
Košice - okolie
Kontakt
Telefón
+421-55-4664865
Mobil
+421-903-196275
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1999
vydal No:57/0/99/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
vedúci zájazdu
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
ACR Región:
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
VYSOKÉ TATRY
región SPIŠ
PCR Krajina:
GRÉCKO
Časové možnosti