Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Petereins 2020 180x240
Meno
PETEREINS Elena
Registračné číslo
R - 0040
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-905-286606
Skype
elenapetereins
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1989
vydal No: 80/A/89/2006 EVA Bratislava
v roku 2006
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1996
vydal No: 736 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1996
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 9
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 17
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 12
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 14
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO-BAVORSKO
Prax (roky) - 12
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
MAĎARSKO
SLOVINSKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
ŠPANIELSKO
GRÉCKO
EGYPT
TURECKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
TUNISKO
CYPRUS
NEMECKO-BAVORSKO
Časové možnosti
neobmedzené,