Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Peško 2020 siper new 180x240
Meno
PEŠKO Milan, RNDr.
Registračné číslo
R-0475
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-908-431 042
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2015
vydal No: 7/2015 BKIS Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 6
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
MAĎARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,