Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1994_008bd5ad93b754d500338c253d9c1770
Meno
PEŠKO Milan, RNDr.
Registračné číslo
R-0475
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2015
vydal No: 7/2015 BKIS Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti