Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
410_1068c6e4c8051cfd4e9ea8072e3189e2
Meno
PEKNÍKOVÁ Dagmar, Bc.
Registračné číslo
R-0347
Jazykové znalosti
španielsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-43413527
Mobil
+34-609-005185
Skype
dpeknikova
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No: 004/2013 BRATIA Nitra
v roku 2013
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas prázdnin,