Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2385_1a68e5f4ade56ed1d4bf273e55510750
Meno
PECHANCOVÁ Zuzana, Ing.
Registračné číslo
R-0543
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 31/2017/ZA PRO SHOLARIS Žilina
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti