Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
190_cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31
Meno
PAŠKOVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R-0173
Jazykové znalosti
španielsky
francúzsky
portugalsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-915-756 864
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - sprievodca ZÁMOK EISENSTADT (Rakúsko)
od roku 2012
vydal Vydal Esterhazy Schloss Eisenstadt
v roku 2012
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2002
vydal No: 1048 Ekonomická Univerzits Bratislava
v roku 2002
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2002
vydal No: 203/2002/1 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,