Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2029_093b60fd0557804c8ba0cbf1453da22f
Meno
PAPÁNKOVÁ Ingrid, Mgr.
Registračné číslo
R-0500
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Holíč
Okres
Skalica
Kontakt
Mobil
+421-949-044 484
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
TOURISTGUIDE CZECH REPUBLIC / sprievodca CR ČR
od roku 2018
vydal No:MMR_1800210/65-021-N / Ing. Řepa Brno - Česká republika
v roku 2018
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2018
vydal BMWFW-37.400/3143-I/5a/2015 BMWF Wien
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - ČESKÁ REPUBLIKA
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
PORTUGALSKO
Časové možnosti
neobmedzené,